Tuisblad

Baie welkom!

Hier eer ons God deur sy liefde te wys.

Dis wat ons is as begenadigdes, wat ons wil wees as verlostes en wat ons moet wees as gehoorsame kinders van ons hemelse Vader en dissipels van ons Here Jesus Christus. 

Mag hierdie bediening in die kuberruimte daartoe bydra dat meer en meer mense die ruim genade en vryheid van God kan ervaar! 

‘n Voorblad area

Oor ons

Jy kan dalk ‘n kunsenaar wees wat jouself en jou werk hier bekendstel. Of dalk ‘n besigheids persoon wat jou missie wil beskryf.

Webjoernaal

Hallo wêreld!

Welkom by WordPress. Hierdie is jou eerste artikel. Verander or verwyder dit en begin skryf!

Kontak

Predikant:                      Ds. Awie Verhoef
Sel 082 781 6228
Tel 012 654 3431
verhoefanm@telkomsa.net
awie@gkwp.co.za

Kerkkantoor &            Rita Breet
Attestate:                     Tel 012 654 5629
Kerksel: 082 576 9834
kerk@gkwp.co.za

Jeugwerker&               Leonie Oberholzer
Uitreik lessenaar:      Sel 082 576 9755
leonie@gkwp.co.za

Skriba:                              Marietjie Potgieter
Sel 082 853 4530

Koster:                             Antonette Pretorius
Sel 074 938 1255

Diakonie:                         Elodie van Rooyen
Sel 083 469 3618
Tel 012 658 5415
elodiev@absamail.co.za

 

Bestuurspan:                André van der Elst
Sel 082 578 2535
andre@elr.co.za