Gereformeerde Kerk Wierdapark

Hier eer ons God deur sy liefde te wys

Dis wat ons doen as begenadigdes, wat ons wil doen as verlostes en wat ons doen as gehoorsame kinders van ons hemelse Vader en dissipels van ons Here Jesus Christus.

Mag hierdie bediening in die kuberruimte daartoe bydra dat meer en meer mense die ruim genade en vryheid van God kan ervaar.

Oggenddiens: 09:00

Daarmee saam vind die Laerskoolkinders se katkisasie plaas.
Daar is ook kleuter-“kerk” vir voorskoolse kinders vanaf 3 jaar oud.

Die diens is beskibaar op die kerk se Youtube kanaal

Saans: 17:30 – Om God te ken

‘n Bybelstudie vir almal wat die Here (beter) wil leer ken.
Almal welkom!
Daarmee saam vind die Hoërskoolkinders en die belydenisgroep se katkisasie plaas.

Evenings: 17:30 – To know God

A Bible Study for everyone who wants to learn to know God.
All welcome!
In addition, the high school children and the confessional group’s catechism takes place.

0
Gemeentelede
0
Ouderlinge
0
Diakens

Vandag se vers

Die Woord vir Woensdag 21 April 2021

Soos iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie.

Jesaja 53:3

Aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Johannes 1:12

Komende Gebeure

Bybelstudies

Die meeste van ons kleingroepe doen Bybelstudie. Hulle vergader óf weekliks óf tweeweekliks óf maandeliks.
Covid-19 het dit so effe verander.
Doen gerus navraag by die kerkkantoor!
Daarbenewens is daar:
Dagbreekbybelstudie op Woensdae om 06:15 via Zoom.
Elke tweede Woensdag Bybelstudie om 09:30 (besonderhede by die kerkkantoor).
Weerlig-groep Bybelstudie elke Donderdagaand om 19:00 vir die jong werkendes en studente by Ds. Awie se huis asook op Zoom, jy kan inskakel van oral af!