Baie welkom

Hier eer ons God deur sy liefde te wys

Dis wat ons is as begenadigdes, wat ons wil wees as verlostes en wat ons moet wees as gehoorsame kinders van ons hemelse Vader en dissipels van ons Here Jesus Christus.

Mag hierdie bediening in die kuberruimte daartoe bydra dat meer en meer mense die ruim genade en vryheid van God kan ervaar.

Oggenddiens: 09:00

Daarmee saam vind die Laerskoolkinders se katkisasie plaas.
Daar is ook kleuter-“kerk” vir voorskoolse kinders vanaf 3 jaar oud.

Saans: 17:30 – Om God te ken

‘n Bybelstudie vir almal wat die Here (beter) wil leer ken.
Almal welkom!
Daarmee saam vind die Hoërskoolkinders en die belydenisgroep se katkisasie plaas.

Evenings: 17:30 – To know God

A Bible Study for everyone who wants to learn to know God.
All welcome!
In addition, the high school children and the confessional group’s catechism takes place.

Komende Gebeure

Preekreekse

September: Onwaarskynlike helde.
Die Messias, Abraham, Moses, Petrus en Paulus kom aan die beurt.
Wat leer ons deur hulle, van die Here, en van onsself?

Oktober: Genade op genade.
Die 4 Sondae in Oktober belig die feit dat ons net uit genade alleen leef.
Dit sluit af met Hervormingsondag waartydens ons terugdink aan die Groot Hervorming en hoe dit ons lewe verander het.

Bybelstudies

Die meeste van ons kleingroepe doen Bybelstudie.  Hulle vergader óf weekliks óf tweeweekliks óf maandeliks.
Daarbenewens is daar:
Dagbreekbybelstudie op Woensdae om 06:15 by Ds Awie se huis.
Elke tweede Woensdag Bybelstudie om 09:30 (besonderhede by die kerkkantoor).
Weerlig-groep Bybelstudie elke Donderdagaand om 19:00 vir die jong werkendes en studente.

0
Gemeentelede
0
Ouderlinge
0
Diakens

Daaglike Vers

Die Woord vir Dinsdag 17 September 2019

Dawid het hulp gevra by die Here sy God.

1 Samuel 30:6

Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel.

Psalm 31:25

Lief en leed

-

Bybelstudie

Sondag: 17:30 - 18:30

  • h/v Willem Botha en Meyerstraat, Wierdapark
  • 012 654 5629
  • kerk@gkwp.co.za
  • www.gkwp.co.za