Gereformeerde Kerk Wierdapark

Hier eer ons God deur sy liefde te wys

Dis wat ons doen as begenadigdes, wat ons wil doen as verlostes en wat ons doen as gehoorsame kinders van ons hemelse Vader en dissipels van ons Here Jesus Christus.

Mag hierdie bediening in die kuberruimte daartoe bydra dat meer en meer mense die ruim genade en vryheid van God kan ervaar.

Oggenddiens

Daar is nie 'n erediens in kerk gebou nie

Die diens is beskibaar op die kerk se Youtube kanaal

Oggenddiens: 09:00

Daarmee saam vind die Laerskoolkinders se katkisasie plaas.
Daar is ook kleuter-“kerk” vir voorskoolse kinders vanaf 3 jaar oud.

Saans: 17:30 – Om God te ken

‘n Bybelstudie vir almal wat die Here (beter) wil leer ken.
Almal welkom!
Daarmee saam vind die Hoërskoolkinders en die belydenisgroep se katkisasie plaas.

Evenings: 17:30 – To know God

A Bible Study for everyone who wants to learn to know God.
All welcome!
In addition, the high school children and the confessional group’s catechism takes place.

0
Gemeentelede
0
Ouderlinge
0
Diakens

Vandag se vers

Die Woord vir Saterdag 26 September 2020

Moet tog nie afsydig staan nie, o God, moet tog nie stilbly en niks doen nie! Kyk hoe gaan u vyande teen U te kere, hoe verset u teëstanders hulle teen U.

Psalm 83:2-3

Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel.

Matteus 5:44-45

Komende Gebeure

Bybelstudies

Die meeste van ons kleingroepe doen Bybelstudie. Hulle vergader óf weekliks óf tweeweekliks óf maandeliks.
Daarbenewens is daar:
Dagbreekbybelstudie op Woensdae om 06:15 by Ds Awie se huis.
Elke tweede Woensdag Bybelstudie om 09:30 (besonderhede by die kerkkantoor).
Weerlig-groep Bybelstudie elke Donderdagaand om 19:00 vir die jong werkendes en studente.