Gereformeerde Kerk Wierdapark

Hier eer ons God deur sy liefde te wys

Dis wat ons is as begenadigdes, wat ons wil wees as verlostes en wat ons moet wees as gehoorsame kinders van ons hemelse Vader en dissipels van ons Here Jesus Christus.

Mag hierdie bediening in die kuberruimte daartoe bydra dat meer en meer mense die ruim genade en vryheid van God kan ervaar.

Oggenddiens: 09:00

Daarmee saam vind die Laerskoolkinders se katkisasie plaas.
Daar is ook kleuter-“kerk” vir voorskoolse kinders vanaf 3 jaar oud.

Saans: 17:30 – Om God te ken

‘n Bybelstudie vir almal wat die Here (beter) wil leer ken.
Almal welkom!
Daarmee saam vind die Hoërskoolkinders en die belydenisgroep se katkisasie plaas.

Evenings: 17:30 – To know God

A Bible Study for everyone who wants to learn to know God.
All welcome!
In addition, the high school children and the confessional group’s catechism takes place.

  • h/v Willem Botha en Meyerstraat, Wierdapark
  • 012 654 5629
  • kerk@gkwp.co.za
  • www.gkwp.co.za
0
Gemeentelede
0
Ouderlinge
0
Diakens

Daaglike Vers

Die Woord vir Vrydag 13 Desember 2019

Hulle het my van jongs af swaar verdruk, maar hulle kon my nie onderkry nie.

Psalm 129:2

In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie.

2 Korintiërs 4:8

Komende Gebeure

Bybelstudies

Die meeste van ons kleingroepe doen Bybelstudie. Hulle vergader óf weekliks óf tweeweekliks óf maandeliks.

Daarbenewens is daar:

Dagbreekbybelstudie op Woensdae om 06:15 by Ds Awie se huis.

Elke tweede Woensdag Bybelstudie om 09:30 (besonderhede by die kerkkantoor).

Weerlig-groep Bybelstudie elke Donderdagaand om 19:00 vir die jong werkendes en studente.

Kersdiens

Die Kersdiens vind plaas op Woensdag 25 Desember om 08:00.

Ons verwelkom Erasmus Venter wat die preek sal waarneem op Kersdag.

Ons wens een en elk ‘n Geseënde Kersfees toe en dat 2020 net soveel vreugde en seën sal inhou uit die hand van die Here.

Aanbiedinge

Geloftefees

Wanneer: 16 Desember 2019, 09:00-10:30

Waar: Rooihuiskraalterrein Centurion

Geloftediens: Ds. Maarten van Heerden

Voorlesing: Johan Verreynne

Sap en Koekies na afsluiting

Gerforfeerde Kerk Cachet Eerstejaarskamp 2020
Hart van 'n ware gelowige

Wanneer: 6 - 10 Januarie 2020

Koste: R990 per persoon​

Waar: Nooitgedacht​

Navrae: ID Nagel 072 926 6851

Teologiese Skool Potchefstroom bied aan: Somerskool 2020

"Word bedien om te bedien"

Wanneer:
7 - 9 Januarie 2020

Koste:
R700 per persoon
(prys sluit akkommodasie en etes in)

Waar:
Woord in Aksie kampterrein (Roodeplaat, Pretoria)

Navrae:
Terchia.vanderMerwe@nwu.ac.za
082 809 9413

Werkswinkel
Die hernuwing van die Nuwe-Testamentiese dissipelskap

Wanneer:
18 Januarie 2020

Aangebied deur:
Dr Ed Gros

Vanuit Potchefstroom landwyd aangebied!

Ons gemeente neem deel aan die dag by die NGK Rooihuiskraal se gebou.
Laat weet of jy daar gaan wees by ons kerkkantoor:
083 501 4136

GK Brooklyn Eerstejaarskamp/Afskopkamp 2020
Toe vind Ek jou

Wanneer:
18 - 22 Januarie 2020

Koste:
R950 per persoon
(kos, verblyf, vervoer, T-hemp)

Navrae:
Johan Jooste 081 248 4801
Jacques Tredoux 084 049 6216