Om te gee is 'n daad van aanbidding

Kollekte

Bydraes ten opsigte van kollekte vir barmhartigheid (onder die diens).

Kerkkas

Bydraes ten opsigte van die kerkkas (by die deure) te doen in hierdie tyd.

Maandelikse bydrae

U is ook welkom om die snapscan te gebruik vir u maandelikse bydrae.

Dankbaarheid 2020

0%

Merk dit: Dankbaarheid

Parkeer area opgradering

Ons samel ou klere in wat ons dan verkoop om die nodige fondse te kry vir die opgradering van die Kerk se parkeer area. Ou klere kan by die Kerk afgelaai word, of u kan 'n geldelike bydrae maak.

10%

Merk dit: Parkeer area

Die "Gee" van kundige advies en raad baie is nodig.

Ons benodig mense om op die komitee te dien en wat saam aan hierdie projek kan werk.

Hulp aan ander

Gereformeerde Kerk Atteridgeville

Gemeentelede word genooi om dit biddend te oorweeg om finansiële hulp te bied aan die GK Atteridgeville.

Merk dit: GK Atteridgeville