Om te gee is 'n daad van aanbidding

Dankbaarheid 2019

100%

Merk dit: Dankbaarheid

Parkeer area opgradering

Ons samel ou klere in wat ons dan verkoop om die nodige fondse te kry vir die opgradering van die Kerk se parkeer area.
Ou klere kan by die Kerk afgelaai word, of u kan ‘n geldelike bydrae maak.

7%

Merk dit: Parkeer area

Die "Gee" van kundige advies en raad baie is nodig.

Ons benodig mense om op die komitee te dien en wat saam aan hierdie projek kan werk.
Gaan ons teer of plavei?
Gaan ons als op een slag doen of in fases?

Hulp aan ander

Gereformeerde Kerk Atteridgeville

Gemeentelede word genooi om dit biddend te oorweeg om finansiƫle hulp te bied aan die GK Atteridgeville.

Merk dit: GK Atteridgeville