Ons slagspreuk is:

Hier eer ons God deur sy liefde te wys.

Dis eintlik maar ‘n gehoorsame napraat van ons Here Jesus Christus se groot opdrag:

“Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels ...“

Matteus 28:19-20

Dis wat ons wil doen.

Die afgelope tyd het ons weer hieroor nagedink en tot die besef gekom dat die gemeente nie groei nie. Ons groei nie omdat die evangelie van vrede en hoop en lewe nie by mense buite die gemeente uitkom nie. Ons sal ‘n plan moet maak wat werk. Daarom sit ons alles in die werk om by ons aandbyeenkomste mense in die omgewing wat die evangelie in Afrikaans óf Engels wil hoor en verstaan, nader te trek om die Here te leer ken deur Bybelstudie in groepe. By die geleenthede is daar altyd eers ietsie te ete met koffie/tee en saamkuier.

This is what we want to do.

Lately we have been thinking about this again and come to the realization that the congregation is not growing. We do not grow because the gospel of peace and hope and life does not reach people outside the congregation. We will have to make a plan that works. That is why we make every effort to draw the people in the area in, who want to hear and understand the gospel in Afrikaans or English to get to know the Lord through Bible study in groups. On these occasions, there are always something to eat with coffee/tea and do some socializing.