Preke

Desember 2019

Datum

29 Desember 2019

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Datum

25 Desember 2019

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Datum

22 Desember 2019

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Vir ons is ‘n Seun gegee

Vredevors

Datum

15 Desember 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Jesaja 8:23 - 9:6

Efesiërs 2:11 - 22

Voorafsang

LB 348:1 - 3
LB 365:1 - 3

Ontmoetingsdiens

PS 112:1
LB 354:1 - 3

Verootmoedigingsdiens

PS 85:2 - 4

Slotlied

LB 358:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Jesaja 9:5

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Efesiërs 2:14

Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het.

Vir ons is ‘n Seun gegee

Magtige God

Datum

8 Desember 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Jesaja 8:23 - 9:6

Psalm 40

Voorafsang

LB 339:1-2
LB 364:1-3

Ontmoetingsdiens

PS 33:7
PS 145:1-3
SB 12-3:1-3

Verootmoedigingsdiens

PS 40:2, 4

Slotlied

PS 145:5, 9
Amenlied

Teks Vers

Jesaja 9:5

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Psalm 40:5

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie.

Vir ons is ‘n Seun gegee

Wonderbare raadsman

Datum

1 Desember 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Jesaja 8:23 - 9:6

Voorafsang

SB 3-2:1-3
LB 353:1-3

Ontmoetingsdiens

PS 111:1, 4
LB 354:1-2

Verootmoedigingsdiens

PS 25:2, 4

Slotlied

Oorwinningslied

Teks Vers

Jesaja 9:5

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

November 2019

Goeie Nuus!

Kerssangdiens

Datum

24 November 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Voorafsang

SB 3-2:1-3
LB 334:1-4

‘n Engel bring die nuus

Lukas 1:5-19
LB 345:1-3
Lukas 1:26-38

Die goeie nuus

LB 365:1, 3
Lukas 2:1-7
LB 344:1-3

Die goeie nuus

Lukas 2:8-20
LB 348:1-3
LB 358:1-3

Slotlied

Amenlied

Teks Vers

Lukas 2:10-11

Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

Dank aan

Al die begeleiers, kunstenaars en voorlesers

Lize Els, Carin J v Vuuren, Michellé Kruger, Charlise vd Berg, Maryke Marais, Katinka Rhoodie, Zastian Pretorius, Meldt vd Spuy, Janie du Toit, Danelle J v Vuuren, Tesmarie J v Vuuren, Martie J v Vuuren.

Program samestellers en -versorgers

Martie J v Vuuren, Awie Verhoef, Isa v Aardt, Leonie Oberholzer.

Klank en bord

John Stokes, Corrie Vermeer.

Ete

Al die diakens en almal wat kos gebring het.

Speel in die wedstryd

Loop vertel

Datum

17 November 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

1 Petrus 3:13-22

Voorafsang

LB 329:1
LB 339:1-2
LB 345:1-2

Ontmoetingsdiens

PS 115:1
PS 66:3-4

Nagmaal

PS 111:1
PS 111:3
PS 111:4

Slotlied

SB 14-1:1, 3
Amenlied

Teks Vers

1 Petrus 3:15

In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.

Speel in die wedstryd

Kruis dra

Datum

10 November 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Markus 8:34 - 9:1

Ontmoetingsdiens

PS 145:2
LB 184:1, 2, 4

Verootmoedigingsdiens

LB 235:1-2

Slotlied

PS 115:1, 7
Amenlied

Teks Vers

Markus 8:34

Jesus het toe die menigte mense saam met sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg,

Ek behoort nou aan Christus en daarom lewe ek vir Hom

Datum

3 November 2019

Predikant

Erasmus Venter

Skriflesing

Titus 2:1-15

Ontmoetingsdiens

LB 292:1, 2
PS 150:1, 3

Ontmoetingsdiens

SB 12-3:1
SB 9-3:1

Woorddiens

SB 14-2:1
SB 11-2:1, 4

Slotlied

PS 107:1-3
Amenlied

Teks Vers

Titus 2:11-14

Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.

Oktober 2019

Genade op genade

Wat ons hoop in Christus

Datum

27 Oktober 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Openbaring 21:1-8

Voorafsang

Oorwinningslied

Ontmoetingsdiens

PS 193:1 - 2
PB 68:1, 9

Nagmaal

SB 18-7:1, 3, 12

Slotlied

SB 18-6:1, 4, 5
Amenlied

Teks Vers

Openbaring 21:3

Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God.

Genade op genade

Wat ons is en het in Christus

Datum

20 Oktober 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Hebreërs 10:11-18

Voorafsang

Hier is ek, Heer!

Ontmoetingsdiens

PS 145:1
LB 190:1-3
SB 12-3:1-3

Woorddiens

PS 134:4

Slotlied

PS 68:1,7
Amenlied

Teks Vers

Hebreërs 10:14

Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.

Doop

Baie geluk aan Arno en Tineke van den Berg met die doop van hulle dogtertjie Anje.
Baie geluk ook aan Ida Eloff, trotse ouma van Anje.

Genade op genade

Datum

6 Oktober 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Johannes 1:1-18

Voorafsang

PS 67:1-2

Ontmoetingsdiens

PS 116:2,6
PS 107:1,3,10

Verootmoetingsdiens

LB 245:1-3

Slotlied

LB 510:1-4
Amenlied

Teks Vers

Johannes 1:16

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.

September 2019

Onwaarskynlike helde

Abraham

Datum

8 September 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Genesis 22:1-19

Voorafsang

LB 214:1-3
PS 147:1,3

Ontmoetingsdiens

PS 89:2
PS 112:1-3
SB 12-3:1-3

Verootmoetingsdiens

PS 25:4

Slotlied

PS 111:1-3
Amenlied

Teks Vers

Genesis 22:8 - Abraham se woorde

“My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.”