Preke

Augustus 2020

Vra na die wil van God

Dood moet plek maak vir lewe

Datum

2 Augustus 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Eksodus 20:13

Matteus 5:17-24

Teks Vers

Eksodus 20:13

Jy mag nie moord pleeg nie.

Matteus 5:21

Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is: ‘Jy mag nie moord pleeg nie; en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank’.

Julie 2020

Vra na die wil van God

Ouers en kinders bedien mekaar met Jesus se liefde.

Datum

26 Julie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Efesiërs 6:1-9

Teks Vers

Efesiërs 5:21

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

Vra na die wil van God

Om jou naaste lief te hê, begin by die aanvaarding van gesag.

Datum

19 Julie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Efesiërs 6:1-4

Teks Vers

Exodus 20:12

“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

Vra na die wil van God

'n Lewenspatroon waarin die Here aanbid word.

Datum

12 Julie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Hebreërs 4:1-11

Teks Vers

Exodus 20:8-11

“Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.

Vra na die wil van God

Eer die Here soos Hy dit wil hê

Datum

5 Julie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 5: 1-11

Teks Vers

Exodus 20:7

“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

Junie 2020

Vra na die wil van God

Hoe die Here aanbid wil word

Datum

28 Junie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Eksodus 32:1-8

Teks Vers

Eksodus 32:4

Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk: “Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel!”

Vra na die wil van God

God wil alleen aanbid word.

Datum

21 Junie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Romeine 8:1-4

Teks Vers

Eksodus 20:3

Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

Vra na die wil van God.

Datum

14 Junie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Kolossense 1:2-14

Teks Vers

Kolossense 1:9

Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken,

Goeie werke in die aansig van gevaar.

Wat leer die Here ons deur die korona pandemie?

Datum

7 Junie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 7:54 - 8:4

Teks Vers

Handelinge 8:4

Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig.

Mei 2020

Goeie werke in die aansig van gevaar.

Wat leer die Here ons deur die korona pandemie?

Datum

31 Mei 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

1 Petrus 2:11-17

Teks Vers

1 Petrus 2:15

Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat.

Belyn ons lewe met die alles oortreffende waarde daarvan om Jesus te ken

Wat doen God deur die koronavirus?

Datum

24 Mei 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Lukas 13:1-5

Teks Vers

Lukas 13:5

Nee, sê Ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom.”

Ons loop die pad

Hemelvaart 2020

Datum

21 Mei 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Johannes 14:2-7

My verantwoordelikheid in die Koninkryk

Wat is ons verantwoordelikheid as burgers van die Koningkryk van God in 'n tyd soos hierdie?

Datum

17 Mei 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Romeine 8:18-26

Teks Vers

Romeine 8:20-22

Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het Hy die belofte van hoop gegee: die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting.

My verantwoordelikheid in die Koninkryk

Wat is ons verantwoordelikheid as burgers van die Koningkryk van God in 'n tyd soos hierdie?

Datum

10 Mei 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Miga 6:1-8

Teks Vers

Miga 6:8

Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers?

My verantwoordelikheid in die Koninkryk

Wat is ons verantwoordelikheid as burgers van die Koningkryk van God in 'n tyd soos hierdie?

Datum

3 Mei 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Efesiers 6:10-20

Teks Vers

Efesiers 6:10

Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

April 2020

Die boodskap van die kruis

Wat Jesus s'n is, word ons s'n

Datum

19 April 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Kolossense 2:6-15

Teks Vers

Kolossense 2:6-7

Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul.

Die boodskap van die kruis

Wat Jesus s'n is, word ons s'n

Datum

12 April 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Johannes 11:25-26
Johannes 20:1-18

Teks Vers

Johannes 11:25-26

Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?”

Die boodskap van die kruis

Wat Jesus s'n is, word ons s'n

Datum

5 April 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

1 Korintiërs 1:18-31

Teks Vers

1 Korintiërs 1:30

Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom: die vryspraak, die heiliging en die verlossing.

Maart 2020

Die koms van die Koning

Watter lied sing jy?

Datum

29 Maart 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Matteus 21:1 - 11

Teks Vers

Matteus 21:5

“Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier.”

In Jesus se voetspore

Volg Hom in totale oorgawe

Datum

15 Maart 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Matteus 10:16 - 31

Voorafsang

PS 139:1, 5
SB 3-4: 1 en 5

Ontmoetingsdiens

PS 18:1
PS 128:1, 3
SB 12-3:1 - 3

Nagmaal

PS 116:1, 5, 6

Slotlied

Oorwinningslied
Amenlied

Teks Vers

Matteus 10:24

'n Leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie.

God het die koninkryk aan jou gegee en roep jou om daarin te werk sonder bekommernis.

Datum

8 Maart 2020

Predikant

Riaan Andersen

Skriflesing

Lukas 12: 22 - 34

Voorafsang

LB 436:1 - 3

Ontmoetingsdiens

PS 105-1:1 - 2
PS 145-1: 1, 2, 9, 12.

Verootmoedigingslied

PS 40-1:4 - 5

Loflied

PS 145-1: 1, 2, 9, 12

Slotlied

SB 17-1:1,5, 6
Amenlied

Teks Vers

Lukas 12:31, 32, 34

Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee. “Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

Die oes behooer aan die Here

Bid daarom dat Hy jou sal toerus en uitstuur as arbeider in sy koninkryk

Datum

1 Maart 2020

Predikant

Riaan Andersen

Skriflesing

Lukas 10:1 - 12

Voorafsang

LB 260:1, 7, 11

Ontmoetingsdiens

LB 159:1, 2
LB 184:1 - 4

VerootmoedigingSDIENS

PS 130-1:1, 2

Slotlied

SB 14-1:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Lukas 10:2, 3, 9, 11

Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.
Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in.
Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense: "Vir julle is die koninkryk van God baie naby!"
"Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby."

Februarie 2020

God se koningkryk kom!

Alles oor die Here Jesus Christus!

Datum

23 Februarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 28:16 - 31

Voorafsang

LB 436:1 - 3

Ontmoetingsdiens

PS 45:16
PS 107:1, 3

Verootmoedigingsdiens

SB 10-2:1

Nagmaal

LB 281:1 - 3

Slotlied

SB 15-1:1 - 4
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 28:31

Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering.

God se koningkryk kom!

Christus alleen bring lig en hoop

Datum

16 Februarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 26

Voorafsang

LB 458:1 - 3
LB 176:1

Ontmoetingsdiens

PS 66:1
PS 65:1, 2

Verootmoedigingsdiens

LB 245:1, 3

Slotlied

PS 104:1, 14 - 16
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 26:23

Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou Hy aan die Jode en aan die heidennasies die lig bring.”

Salig is die wat soos Jesus is!

Datum

9 Februarie 2020

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Matteus 5:1 - 20

Voorafsang

PS 150:1 - 3

Ontmoetingsdiens

1 Korintiërs 1:2
PS 9:1 - 3
LB 478:1, 2

Verootmoedigingsdiens

Apostoliese Geloofbelydenis
SB 1-2:1 - 3
Eksodus 20:1 - 17
PS 119:7, 11

Slotlied

SB 11-3:1, 4, 5, 7, 10
Numeri 6:24 - 26
Amenlied

Teks Vers

Matteus 5:11 - 12

“Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

God se koningkryk kom!

In kulturele verskille moet ons vashou aan die genade van die Here Jesus.

Datum

2 Februarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 15:1 - 35

Voorafsang

LB 220:1, 3

Ontmoetingsdiens

PS 46:3
LB 478:1, 2

Verootmoedigingsdiens

PS 25:4

Slotlied

PS 81:1, 11, 12
Amenlied

Doop

Doop word bedien aan Marius Kruger, seuntjie van Marinus en Christine.

PS 20:1, 3

Teks Vers

Handelinge 15:11

Nee! Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word.”

Januarie 2020

God se koningkryk kom!

God se liefdevolle almag bring ‘n nuwe geloofsgemeenskap tot stand.

Datum

26 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 11:19 - 30

Voorafsang

Oorwinningslied

Ontmoetingsdiens

PS 18:1
LB 450:1 - 2
SB 12-3:1 - 3

Nagmaal

PS 111:1 - 3

Slotlied

PS 136:1, 2, 8
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 11:22 - 26

Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiogië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiogië toe gebring, en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.

God se koningkryk kom!

God se vrygewige genade wek sy kinders op tot mededeelsaamheid.

Datum

19 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 4:32 - 5:11

Voorafsang

LB 514:1, 2
LB 525:1, 3

Ontmoetingsdiens

PS 92:1
SB 14--1:1 - 3
SB 13-3:1 - 3

Verootmoedigingsdiens

PS 102:6

Slotlied

PS 106:1, 7
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 4:36 - 37

Josef 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is (dit beteken iemand wat mense moed inpraat) het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.

God se koningkryk kom!

God se magtige teenwoordigheid bring vrede

Datum

12 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 2:1 - 36

Voorafsang

LB 450:1 - 2

Ontmoetingsdiens

PS 99:1 - 2
LB 449:1 - 4

Verootmoedigingsdiens

PS 40:3

Slotlied

LB 436:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 2:4

Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

God se koningkryk kom!

op die aarde soos in die hemel deur Jesus, sy Gees en sy kerk

Datum

5 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 1:1 - 26

Voorafsang

SB 15-1:1 - 4

Ontmoetingsdiens

PS 71:1, 12
PS 103:1, 8

Verootmoedigingsdiens

PS 9-3:1 - 2
SB 10-2:1

Slotlied

LB 485:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 1:5b

"... maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”