Preke

Maart 2020

Die koms van die Koning

Watter lied sing jy?

Datum

29 Maart 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Matteus 21:1 - 11

Teks Vers

Matteus 21:5

“Sê vir Sion: Kyk, jou Koning kom na jou toe; Hy is nederig en Hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier.”

In Jesus se voetspore

Volg Hom in totale oorgawe

Datum

15 Maart 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Matteus 10:16 - 31

Voorafsang

PS 139:1, 5
SB 3-4: 1 en 5

Ontmoetingsdiens

PS 18:1
PS 128:1, 3
SB 12-3:1 - 3

Nagmaal

PS 116:1, 5, 6

Slotlied

Oorwinningslied
Amenlied

Teks Vers

Matteus 10:24

'n Leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie.

God het die koninkryk aan jou gegee en roep jou om daarin te werk sonder bekommernis.

Datum

8 Maart 2020

Predikant

Riaan Andersen

Skriflesing

Lukas 12: 22 - 34

Voorafsang

LB 436:1 - 3

Ontmoetingsdiens

PS 105-1:1 - 2
PS 145-1: 1, 2, 9, 12.

Verootmoedigingslied

PS 40-1:4 - 5

Loflied

PS 145-1: 1, 2, 9, 12

Slotlied

SB 17-1:1,5, 6
Amenlied

Teks Vers

Lukas 12:31, 32, 34

Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee. “Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee. Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

Die oes behooer aan die Here

Bid daarom dat Hy jou sal toerus en uitstuur as arbeider in sy koninkryk

Datum

1 Maart 2020

Predikant

Riaan Andersen

Skriflesing

Lukas 10:1 - 12

Voorafsang

LB 260:1, 7, 11

Ontmoetingsdiens

LB 159:1, 2
LB 184:1 - 4

VerootmoedigingSDIENS

PS 130-1:1, 2

Slotlied

SB 14-1:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Lukas 10:2, 3, 9, 11

Hy het vir hulle gesê: “Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.
Gaan nou! Maar onthou: Ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in.
Maak die siekes daar gesond en sê vir die mense: "Vir julle is die koninkryk van God baie naby!"
"Selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet: die koninkryk van God is baie naby."

Februarie 2020

God se koningkryk kom!

Alles oor die Here Jesus Christus!

Datum

23 Februarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 28:16 - 31

Voorafsang

LB 436:1 - 3

Ontmoetingsdiens

PS 45:16
PS 107:1, 3

Verootmoedigingsdiens

SB 10-2:1

Nagmaal

LB 281:1 - 3

Slotlied

SB 15-1:1 - 4
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 28:31

Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering.

God se koningkryk kom!

Christus alleen bring lig en hoop

Datum

16 Februarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 26

Voorafsang

LB 458:1 - 3
LB 176:1

Ontmoetingsdiens

PS 66:1
PS 65:1, 2

Verootmoedigingsdiens

LB 245:1, 3

Slotlied

PS 104:1, 14 - 16
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 26:23

Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou Hy aan die Jode en aan die heidennasies die lig bring.”

Salig is die wat soos Jesus is!

Datum

9 Februarie 2020

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Matteus 5:1 - 20

Voorafsang

PS 150:1 - 3

Ontmoetingsdiens

1 Korintiërs 1:2
PS 9:1 - 3
LB 478:1, 2

Verootmoedigingsdiens

Apostoliese Geloofbelydenis
SB 1-2:1 - 3
Eksodus 20:1 - 17
PS 119:7, 11

Slotlied

SB 11-3:1, 4, 5, 7, 10
Numeri 6:24 - 26
Amenlied

Teks Vers

Matteus 5:11 - 12

“Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg.”

God se koningkryk kom!

In kulturele verskille moet ons vashou aan die genade van die Here Jesus.

Datum

2 Februarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 15:1 - 35

Voorafsang

LB 220:1, 3

Ontmoetingsdiens

PS 46:3
LB 478:1, 2

Verootmoedigingsdiens

PS 25:4

Slotlied

PS 81:1, 11, 12
Amenlied

Doop

Doop word bedien aan Marius Kruger, seuntjie van Marinus en Christine.

PS 20:1, 3

Teks Vers

Handelinge 15:11

Nee! Ons, en ook hierdie gelowiges, glo dat ons net deur die genade van die Here Jesus gered word.”

Januarie 2020

God se koningkryk kom!

God se liefdevolle almag bring ‘n nuwe geloofsgemeenskap tot stand.

Datum

26 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 11:19 - 30

Voorafsang

Oorwinningslied

Ontmoetingsdiens

PS 18:1
LB 450:1 - 2
SB 12-3:1 - 3

Nagmaal

PS 111:1 - 3

Slotlied

PS 136:1, 2, 8
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 11:22 - 26

Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiogië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle almal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. Toe hy hom kry, het hy hom na Antiogië toe gebring, en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiogië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem.

God se koningkryk kom!

God se vrygewige genade wek sy kinders op tot mededeelsaamheid.

Datum

19 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 4:32 - 5:11

Voorafsang

LB 514:1, 2
LB 525:1, 3

Ontmoetingsdiens

PS 92:1
SB 14--1:1 - 3
SB 13-3:1 - 3

Verootmoedigingsdiens

PS 102:6

Slotlied

PS 106:1, 7
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 4:36 - 37

Josef 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is (dit beteken iemand wat mense moed inpraat) het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.

God se koningkryk kom!

God se magtige teenwoordigheid bring vrede

Datum

12 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 2:1 - 36

Voorafsang

LB 450:1 - 2

Ontmoetingsdiens

PS 99:1 - 2
LB 449:1 - 4

Verootmoedigingsdiens

PS 40:3

Slotlied

LB 436:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 2:4

Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.

God se koningkryk kom!

op die aarde soos in die hemel deur Jesus, sy Gees en sy kerk

Datum

5 Januarie 2020

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Handelinge 1:1 - 26

Voorafsang

SB 15-1:1 - 4

Ontmoetingsdiens

PS 71:1, 12
PS 103:1, 8

Verootmoedigingsdiens

PS 9-3:1 - 2
SB 10-2:1

Slotlied

LB 485:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Handelinge 1:5b

"... maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”

Desember 2019

Datum

29 Desember 2019

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Datum

25 Desember 2019

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Datum

22 Desember 2019

Predikant

Ds. Erasmus Venter

Skriflesing

Vir ons is ‘n Seun gegee

Vredevors

Datum

15 Desember 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Jesaja 8:23 - 9:6

Efesiërs 2:11 - 22

Voorafsang

LB 348:1 - 3
LB 365:1 - 3

Ontmoetingsdiens

PS 112:1
LB 354:1 - 3

Verootmoedigingsdiens

PS 85:2 - 4

Slotlied

LB 358:1 - 3
Amenlied

Teks Vers

Jesaja 9:5

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Efesiërs 2:14

Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het.

Vir ons is ‘n Seun gegee

Magtige God

Datum

8 Desember 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Jesaja 8:23 - 9:6

Psalm 40

Voorafsang

LB 339:1-2
LB 364:1-3

Ontmoetingsdiens

PS 33:7
PS 145:1-3
SB 12-3:1-3

Verootmoedigingsdiens

PS 40:2, 4

Slotlied

PS 145:5, 9
Amenlied

Teks Vers

Jesaja 9:5

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

Psalm 40:5

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie.

Vir ons is ‘n Seun gegee

Wonderbare raadsman

Datum

1 Desember 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Jesaja 8:23 - 9:6

Voorafsang

SB 3-2:1-3
LB 353:1-3

Ontmoetingsdiens

PS 111:1, 4
LB 354:1-2

Verootmoedigingsdiens

PS 25:2, 4

Slotlied

Oorwinningslied

Teks Vers

Jesaja 9:5

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.

November 2019

Goeie Nuus!

Kerssangdiens

Datum

24 November 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Voorafsang

SB 3-2:1-3
LB 334:1-4

‘n Engel bring die nuus

Lukas 1:5-19
LB 345:1-3
Lukas 1:26-38

Die goeie nuus

LB 365:1, 3
Lukas 2:1-7
LB 344:1-3

Die goeie nuus

Lukas 2:8-20
LB 348:1-3
LB 358:1-3

Slotlied

Amenlied

Teks Vers

Lukas 2:10-11

Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!

Dank aan

Al die begeleiers, kunstenaars en voorlesers

Lize Els, Carin J v Vuuren, Michellé Kruger, Charlise vd Berg, Maryke Marais, Katinka Rhoodie, Zastian Pretorius, Meldt vd Spuy, Janie du Toit, Danelle J v Vuuren, Tesmarie J v Vuuren, Martie J v Vuuren.

Program samestellers en -versorgers

Martie J v Vuuren, Awie Verhoef, Isa v Aardt, Leonie Oberholzer.

Klank en bord

John Stokes, Corrie Vermeer.

Ete

Al die diakens en almal wat kos gebring het.

Speel in die wedstryd

Loop vertel

Datum

17 November 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

1 Petrus 3:13-22

Voorafsang

LB 329:1
LB 339:1-2
LB 345:1-2

Ontmoetingsdiens

PS 115:1
PS 66:3-4

Nagmaal

PS 111:1
PS 111:3
PS 111:4

Slotlied

SB 14-1:1, 3
Amenlied

Teks Vers

1 Petrus 3:15

In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe.

Speel in die wedstryd

Kruis dra

Datum

10 November 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Markus 8:34 - 9:1

Ontmoetingsdiens

PS 145:2
LB 184:1, 2, 4

Verootmoedigingsdiens

LB 235:1-2

Slotlied

PS 115:1, 7
Amenlied

Teks Vers

Markus 8:34

Jesus het toe die menigte mense saam met sy dissipels nader geroep en vir hulle gesê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg,

Ek behoort nou aan Christus en daarom lewe ek vir Hom

Datum

3 November 2019

Predikant

Erasmus Venter

Skriflesing

Titus 2:1-15

Ontmoetingsdiens

LB 292:1, 2
PS 150:1, 3

Ontmoetingsdiens

SB 12-3:1
SB 9-3:1

Woorddiens

SB 14-2:1
SB 11-2:1, 4

Slotlied

PS 107:1-3
Amenlied

Teks Vers

Titus 2:11-14

Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het Homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen.

Oktober 2019

Genade op genade

Wat ons hoop in Christus

Datum

27 Oktober 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Openbaring 21:1-8

Voorafsang

Oorwinningslied

Ontmoetingsdiens

PS 193:1 - 2
PB 68:1, 9

Nagmaal

SB 18-7:1, 3, 12

Slotlied

SB 18-6:1, 4, 5
Amenlied

Teks Vers

Openbaring 21:3

Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God.

Genade op genade

Wat ons is en het in Christus

Datum

20 Oktober 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Hebreërs 10:11-18

Voorafsang

Hier is ek, Heer!

Ontmoetingsdiens

PS 145:1
LB 190:1-3
SB 12-3:1-3

Woorddiens

PS 134:4

Slotlied

PS 68:1,7
Amenlied

Teks Vers

Hebreërs 10:14

Deur die één offer het Hy dié wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vry gemaak.

Doop

Baie geluk aan Arno en Tineke van den Berg met die doop van hulle dogtertjie Anje.
Baie geluk ook aan Ida Eloff, trotse ouma van Anje.

Genade op genade

Datum

6 Oktober 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Johannes 1:1-18

Voorafsang

PS 67:1-2

Ontmoetingsdiens

PS 116:2,6
PS 107:1,3,10

Verootmoetingsdiens

LB 245:1-3

Slotlied

LB 510:1-4
Amenlied

Teks Vers

Johannes 1:16

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.

September 2019

Onwaarskynlike helde

Abraham

Datum

8 September 2019

Predikant

Ds. Awie Verhoef

Skriflesing

Genesis 22:1-19

Voorafsang

LB 214:1-3
PS 147:1,3

Ontmoetingsdiens

PS 89:2
PS 112:1-3
SB 12-3:1-3

Verootmoetingsdiens

PS 25:4

Slotlied

PS 111:1-3
Amenlied

Teks Vers

Genesis 22:8 - Abraham se woorde

“My seun, God sal sy eie offerlam voorsien.”